Nasza firma specjalizuje się w transporcie drobnicy (LTL) na kierunku Polska-Włochy, Włochy-Polska.

Oferujemy usługi w zakresie transportu morskiego do USA i Kanady.

Oferujemy usługi w zakresie transportu morskiego do USA i Kanady.

Zapewniamy powierzchnię magazynową oraz obsługę logistyczną towarów.